IONE - GIẢI PHÁP NHẬN DẠNG VÀ TRÍCH XUẤT THÔNG TIN TỰ ĐỘNG

IONE là giải pháp nhận dạng và trích xuất thông tin tự động. Ảnh đầu vào qua các module, api của công nghệ IONE cho ra dữ liệu văn bản, metadata để lưu trữ hoặc tích hợp vào các hệ thống khác.
Lợi ích khi sử dụng IONE
  • Nhận dạng và trích xuất thông tin nhanh chóng với lượng lớn tài liệu trong thời gian ngắn
  • Tiết kiệm thời gian nhập liệu thủ công
  • Giảm thiểu nhân lực nhập liệu
  • Tăng năng suất và hiệu quả công việc
  • Đảm bảo độ chính xác so với tài liệu gốc
  • Tăng tuổi thọ cho hồ sơ, tài liệu truyền thống

Nhận xét của Khách Hàng